Ons dienstenpakket

Dutch Lotus is expert op het gebied van drijvende bouwprojecten. Hierin beschikken we over een zeer uitgebreid en professioneel dienstenpakket.  We bieden maatwerk en oplossingen specifiek gericht op uw eisen en wensen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op

Advisering in intiatiefase

In de initiatieffase geven wij advies over de door u gerealiseerde projectdefinitie. Hierbij kijken we nauwkeurig naar de doelstellingen van het project.

Haalbaarheidsonderzoek

Het vroegtijdig uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voorkomt dat een project in een veel latere fase onhaalbaar blijkt te zijn. Dit voorkomt onaangename en onvoorziene kosten.

Budgettering Bouwkosten

De financiële haalbaarheid van een project is één van onze uitgangspunten. De bouwkosten worden daarom zorgvuldig voor u in kaart gebracht.

Advisering Bouwsystematiek

Ieder project vraagt een geëigend bouwsysteem. Hierbij spelen veel factoren een rol. Wij brengen daarom al deze factoren in beeld, zodat we de juiste afweging kunnen maken.

Complete technische uitwerking

Door onze brede kennis zijn we in staat om het onderzoek uit te werken tot een ontwerp waarmee de aannemer direct aan de slag kan gaan.

Indienen bouwaanvraag

Als alle plannen uitgewerkt zijn, zorgen wij ervoor dat er een complete bouwaanvraag wordt ingediend bij de gemeente.

Selectie Aannemer

Wij gaan voor u op zoek naar een aannemer die past bij de voor u uitgewerkte plannen. 

Bouwbegeleiding

Niet alleen in het voortraject, maar ook zeker tijdens de bouw kunt u rekenen op onze steun. Zo begeleiden wij het hele bouwproces naar een mooi resultaat! 

Onderzoek bouwlocatie en transport bouwwerk

Afhankelijk van de locatie en de hieraan gekoppelde mogelijkheden, zoeken we naar de beste plaats en methode om het bouwwerk te realiseren en te transporteren.
Nieuwsgierig? Neem contact met ons op!
december 01, 2015

Drijvende_woningen_ohe_en_laak_1

december 01, 2015

Drijvende_woningen_ohe_en_laak_2

december 01, 2015

Drijvende_woningen_ohe_en_laak_3

december 01, 2015

Drijvende_woningen_ohe_en_laak_4

Advisering in intiatiefase

In de initiatieffase geven wij advies over de door u gerealiseerde projectdefinitie. Hierbij kijken we nauwkeurig naar de doelstellingen van het project.

Haalbaarheidsonderzoek

Het vroegtijdig uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voorkomt dat een project in een veel latere fase onhaalbaar blijkt te zijn. Dit voorkomt onaangename en onvoorziene kosten.

Budgettering Bouwkosten

De financiële haalbaarheid van een project is één van onze uitgangspunten. De bouwkosten worden daarom zorgvuldig voor u in kaart gebracht.

Advisering Bouwsystematiek

Ieder project vraagt een geëigend bouwsysteem. Hierbij spelen veel factoren een rol. Wij brengen daarom al deze factoren in beeld, zodat we de juiste afweging kunnen maken.

Complete technische uitwerking

Door onze brede kennis zijn we in staat om het onderzoek uit te werken tot een ontwerp waarmee de aannemer direct aan de slag kan gaan.

Indienen bouwaanvraag

Als alle plannen uitgewerkt zijn, zorgen wij ervoor dat er een complete bouwaanvraag wordt ingediend bij de gemeente.

Selectie Aannemer

Wij gaan voor u op zoek naar een aannemer die past bij de voor u uitgewerkte plannen. 

Bouwbegeleiding

Niet alleen in het voortraject, maar ook zeker tijdens de bouw kunt u rekenen op onze steun. Zo begeleiden wij het hele bouwproces naar een mooi resultaat! 

Onderzoek bouwlocatie en transport bouwwerk

Afhankelijk van de locatie en de hieraan gekoppelde mogelijkheden, zoeken we naar de beste plaats en methode om het bouwwerk te realiseren en te transporteren.